Η υπηρεσία μας είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά, Αγγλικά και Ολλανδικά.

Our service is available in Greek, English and Dutch.

Select a είδος ραντεβού from the list on the left
to view available appointment times

Pick a treatment to book


Located at: 2η Πάροδος Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Κέρκυρα
Directions & Map |